VERNISSAGE OCH ANDRA AKTIVITETER

Föreläsningar, konst och musik
Villa Dagmar anordnar också på egen hand eller i samarbete med andra föreläsningar, konst-utställningar och musikaftnar.
Lördagen den 26 juli hade konstnären Johan Ahrle vernissage på Villa Dagmar. Nedan en video från evenemanget.

SUMMER WINE & VINTAGE ART. Vernissage Johan Ahrle den 26 juli kl 13-18. Välkommen!

August Strindbergs kopplingar till Furusund är värt ett eget kapitel . Vi har återkommande föreläsningar om Strindberg på Villa Dagmar.